Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volba vedení ČSV

V sobotu 4. 1. 2014 Republikový výbor ČSV,o.s. (RV)  zvolil nového předsedu, dva místopředcedy a několik členů předsednistva RV. Volbě předcházelo odvolání stávajícího předsedy, které podle názoru mnohy členů svazu, mnoha členů RV a posudku nezávislé advokátní kanceláře nebylo v souladu se stanovami ČSV.

Cílem této stránky je zlepšení informovanosti včelařů o celé situaci, shromáždění informací obou stran na jednom místě, přináší názory a návrhy jednatelů několika základních organizací a odkazy na další zdroje informací. Není oficiálním vyjádřením OO.

Záměrem následujícího protestu je upozornit na to, že lidé z vidiny vlastního prospěchu jsou schopni překračovat právní normy, mezi které Stanovy Českého svazu včelařů patří. Upozornit na to, do jakého právního balastu se svaz dostal. Protest také není vyjádřením OO.


Protest př. Františka Nešpora

Protestuji proti postupu provedení voleb, které předvedlo „nové vedení svazu“ včele s JUDr. Brücklerem.

Důvod:

Na IX. sjezdu byly schváleny Stanovy Českého svazu včelařů (dále jen Stanovy), které jsou nejvyšší organizační normou svazu, protože je schválil nejvyšší orgán svazu. Vedle členů RV hlasovalo pro jejich znění přibližně 150 delegátů sjezdu. To určuje, že do svolání dalšího sjezdu jsou Stanovy neměnné.

Je to dáno hned v  II. Části Stanov, v §5, čl. 1 - „ Sjezd je nejvyšším orgánem svazu“.

Mezi sjezdy řídí činnost svazu RV. V hierarchii řízení svazu je však trvale nižším organizačním stupněm jak sjezd, a rozhodnutí RV v tomto období nesmí být v rozporu se Stanovami (opakuji vyšší organizační normou schválenou sjezdem). Při odvolání předsedy právě k porušení Stanov došlo.  AK Havel&Holásek - jako nezávislý orgán - jen tuto skutečnost potvrdila. To byla realita, přesto se pokračovalo v přípravách volby na funkční místo pravoplatného předsedy.

Listopadové a lednové jednání RV udělalo z jednání IX. sjezdu frašku, a z delegátú sjezdu hlupáky. „Odvoláním“ stávajícího předsedy a následnými „volbami“ si několik sebestředných jedinců v RV (bylo jich 46), přivlastnilo právo přehlasovat delegáty sjezdu, porušit Stanovy a rozhodovat bez mandátu členské základny.
 

Pro zajímavost budu citovat mínění Mgr. Sciskaly o RV uvedené v příloze Včelařství 1/2014 v článku “Reakce na editoriál…..“ na str.19 v závěrečné části 5. odstavce od konce: „   to je dílo stávajících členů RV, kteří alibisticky schvalují vše co je jim předkládáno, protože si myslí, že lidé ve vedoucích funkcích jim nelžou, ničeho by nezneužili a jsou čistí jako lilie…“ konec citace. V tom má pravdu, protože členové RV ho zvolili do funkce místopředsedy.

Dále je určitě zajímavý i názor Mgr. Klimta z Kroměříže: „…mám názor, že když osobně znám situaci na RV, tak názory jiných osob nemohou být správnější ….“. Citace je z dopisu Mgr. Klimta, v kterém omlouval svou neúčast na jednání KKV ve Zlíně v prosinci.

 

Po předvedené frašce a znevážení jednání IX.sjezdu lze těžko dopředu odhadnout, jaký bude zájem o účast na příštím sjezdu. 

Poznámka:
Mimořádná změna Stanov v důsledku vydání Občanského zákoníku je názorný příklad toho, že nižší občanská norma musí být vyšší normě podřízena. Změny Stanov proběhly jen v částech, které nebyly podporovány Občanským zákoníkem. V tomto ojedinělém případě je podle mne možné Stanovy upravit, navíc proběhlo ke změnám připomínkové řízení.

František Nešpor – ZO Ostrožská Nová Ves

Komentář: protest byl rozeslán na e-maily všech ZO, mnoho oslovených se v odpovědi připojilo k protestu, nezaznamenal jsem žádný nesouhlasný názor.


Dokumenty ze zasedání republikového výboru ČSV:

Zasedání RV a UKRK 9. a 10. 11. 2013: http://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/usneseni-11-2013.pdf

Doslovný přepis jednání RV 10. 11. 2013 vyšel v časopise Včelařství 1/2014.

Zasedání RV a UKRK 4. 1. 2014: http://www.vcelarstvi.cz/files/usneseni_ze_zasedani/u-s-n-e-s-e-n-i-volebni-rv-4-1-2014.pdf

Informace o výsledku voleb: http://www.vcelarstvi.cz/clanky-bylo-zvoleno-nove-vedeni-ceskeho-svazu-vcelaru-o.-s..html

 Stanovy ČSV: http://www.vcelarstvi.cz/files/pdf_2013/stanovy-csv-13-06-03-02.pdf


Informace RNDr. Václava Švamberka:

http://vaclav-svamberk.webnode.cz/blog/

 


Zpráva z e-mailu:

Vážení přátelé,

každý slušný člověk musí protestovat proti takovému způsobu uchopení moci. Někteří "nedocenění" členové RV se zhlédli v nechvalně známých pučistech ČSSD a když to nestačilo, vypomohli si dvojvládím na policejním prezidiu!?! Nechápu, jak může být advokátem člověk, který jednoduchým pohledem do stanov nepozná, že př. RNDr. Václav Švamberk je stále jediným řádně zvoleným předsedou ČSV, o.s.!!! Upozorňuji všechny členy RV, že veškeré právní kroky - např. majetkoprávní či zaměstnanecké - které provede nové samozvané vedení našeho svazu, jsou od samého počátku neplatné. Smůlu máme jen v tom, že jejich důsledky poneseme všichni. Žádám proto každého slušného člověka, kterých je v našem svazu naprostá většina, aby na všech úrovních bránil eskalaci tohoto konfliktu. Ideálním řešením by podle mého názoru bylo svolání mimořádného sjezdu ČSV, o.s., protože těžko lze předpokládat vyřešení problému na RV, kde celý problém vznikl.
S přáním hezkého dne

Ing. Jindřich PETR, jednatel ZO Litomyšl


Zpráva z e-mailu:

Vážení přátelé,

pokud se Vám stejně jako mně nelíbí chování celého RV a vše kolem toho nabízím jednoduché řešení. Namísto ustavičného psaní stanovisek, názoru a podobně bych rád vyzval ty ZO, které jsou nespokojené, aby se mi ozvaly. Podle stanov je totiž RV povinen svolat mimožádný sjezd požádá li o to více než třetina všech ZO písemně. Proto prosím ty ZO, které by se k našemu návrhu na svolání mimořádného sjezdu rády přidaly, aby se ozvaly, napsaly e-mail. Pište prosím přímo na adresu zostudenka@vcelarstvi.cz, abychom neobtěžovali ostatní na společném e.mailu. Děkuji za Vaše reakce.

S přáním hezkého dne
Ing. Miroslav Bureš, ČSV, o.s., základní organizace Studénka

 


Za správnost údajů na této stránce odpovídá

Jan Weiser - administátor  stránek OO Uherské Hradiště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář